Waar de morgen gloort en de avond daalt - Jan Groenleer

Waar de morgen gloort en de avond daaltKoop dit boek bij  Managementboek.nl
Koop dit boek bij  bol.com
Titel

Waar de morgen gloort en de avond daalt

Auteur
ISBN

9789023970651

Recentie

Dit boek bevat invallen, weloverwogen gedachten of exegetische opmerkingen bij de lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon. Deze cantica worden besproken vanuit de context van het getijdengebed in de kloosters.

In het gereformeerde protestantisme hebben naast de 150 psalmen de drie genoemde lofzangen altijd een rol gespeeld. Is het Geneefse Psalter met de daarbij behorende lofzangen misschien bedoeld als het getijdenboek voor de gemeente?
In dit boek wordt ervoor gepleit om de teksten van deze lofzangen - in samenhang met de psalmen - te gebruiken als gebedsteksten die dagelijks (zingend) gebeden kunnen worden. Het vraagt vooral aandacht voor de teksten zelf en wat ze aan gedachten en overwegingen oproepen.
Deze nieuwtestamentische lofzangen hebben een oudtestamentische achtergrond. Daarom komen ook de relatie Oude en Nieuwe Testament, en Kerk en Israël aan de orde.


Ds. J. Groenleer (1949) is emeritus predikant (CGK) te Leiden. Hij publiceerde de dichtbundel 'Witte kaarsen' (1998), leverde bijdragen aan 'Zingend geloven' en was redacteur van 'Goed gelovig'.

Categorieën

Beoordeling

Waar de morgen gloort en de avond daalt door Jan Groenleer is beoordeeld met 0 ster(ren) gebaseerd op 0 beoordeling(en)
 
Bestel Jan Groenleer - Waar de morgen gloort en de avond daalt

Bestel het managementboek van Jan Groenleer - Waar de morgen gloort en de avond daalt© 2009 - 2018