Participatiewet januari 2016 - F.L. Martens

Participatiewet januari 2016Koop dit boek bij  Managementboek.nl
Koop dit boek bij  bol.com
Titel

Participatiewet januari 2016

Auteur
ISBN

9789035248762

Recentie

Deze uitgave is bedoeld voor gemeenteambtenaren en iedereen die te maken heeft met verlening van bijstand, werkloosheid en ondersteuning bij arbeidsinschakeling. In deze tekstuitgave treft u de geheel nieuwe tekst aan van de Participatiewet en de volgende bijbehorende relevante besluiten en regelingen:<br/>Besluit Participatiewet;<br/>Besluit loonkostensubsidie Participatiewet;<br/>Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;<br/>Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998;<br/>Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ;<br/>Besluit extramurale vrijheidsbenaming en sociale zekerheid;<br/>Boetebesluit socialezekerheidswetten;<br/>Besluit advisering beschut werk;<br/>Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ;<br/>Regeling loonkostensubsidie Participatiewet;<br/>Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende;<br/>Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015;<br/>Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet;<br/>Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>

Categorieën

Beoordeling

Participatiewet januari 2016 door F.L. Martens is beoordeeld met 0 ster(ren) gebaseerd op 0 beoordeling(en)
 
Bestel F.L. Martens - Participatiewet januari 2016

Bestel het managementboek van F.L. Martens - Participatiewet januari 2016© 2009 - 2018