The Flexible City - Tom Bergevoet

The Flexible CityKoop dit boek bij  Managementboek.nl
Koop dit boek bij  bol.com
Titel

The Flexible City

Auteur
ISBN

9789462082878

Recentie

Europa's periode van grote economische en demografische groei is voorbij. Daar mee is er ook een einde gekomen aan de groei van onze stedelijke agglomeraties. Waar in Latijns-Amerikaans of in Aziaische steden de grenzen van bebouwing steeds opschuiven, liggen deze in Europa vast. De ruimtelijke opgave wordt daarmee fundamenteel anders. Niet langer gaat het om het bebouwen, maar om het verduurzamen van ruimte. De nieuwe ruimtelijke opgave betreft het beheren, herstructureren en waar nodig verdichten dan wel verdunnen van de bestaande bebouwing.<br/><br><br><br/>The Flexible City analyseert dezeontwikkeling en - belangrijker - beschrijft een instrumentarium dat fl exibel genoeg is om deze nieuwe opgave tot een succes te maken. Europese regio's worden met elkaar vergeleken, overeenkomsten en trends worden benoemd en ruim 50 concrete voorbeelden worden gedetailleerd beschreven. Een inspirerend handboek voor eenieder die werkt aan de toekomst van de Europese stad.<br/><br><br><br/>Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl werken binnen bureau temp.architecture. urbanism aan architectuur, stedenbouw en onderzoek gericht op stedelijke transformaties.

Categorieën

Beoordeling

The Flexible City door Tom Bergevoet is beoordeeld met 0 ster(ren) gebaseerd op 0 beoordeling(en)
 
Bestel Tom Bergevoet - The Flexible City

Bestel het managementboek van Tom Bergevoet - The Flexible City© 2009 - 2018