Modellen Bewerk deze pagina Print deze pagina

Management modellen

360 graden feedback
7-S model
ABCD analyse
Ackoff - Systeemtheorie
Activiteitenschema
Activity Based Costing
Agile projectmanagement
Balanced Scorecard
Basisomgevingen van een organisatie
Basisredenering motivatie
BART
BCG-matrix
Bedrijfskolom
Bekwaamheid en bewustheid
Belbin teamrollen
Benchmarking
Beslissingstabel
Besturingscirkel
BGC-matrix
BRA (Business Rule Approach)
Brainstorm
Business Intelligence
Capability Maturity Model (CMMI)
Concurrentiebenadering Kotler
Concurrentiegedrag Kotler
Concurrentiestrategieën Porter
Confrontatiematrix
Core marketing systeem
Cultuurdimensies Hofstede
Cultuurniveaus Schein
Cultuurtypologieën Handy
Customer Relationship Management (CRM)
De Waardeketen van Michael Porter
Deming cirkel
DESTEP
Diamantmodel Porter
DMAIC
Doelgroepbenadering Kotler
Doorlooptijd / nettotijd
Duivelsdriehoek
EFQM
Empathy map
Employability Scan
Fiedler - Contingentietheorie
Fysieke distributie
Gantt Chart
Global Sourcing
Golden Circle
GPS voor ondernemingen
Groeimodellen Ansoff
Helmer - Delphi Methode
Herontwerp bedrijfsprocessen
Het klaver 6 model
Horizontale en verticale taakspecialisatie
IJsberg verandermanagement
Imago en identiteit
INK
Inkoopmodel Kraljic
Inkoopproces
International Market Research
Ishikawa
Kengetallen
Kernkwadranten
Klachtenmanagement
Klantenpiramide Curry
Klantmatrix
Klanttevredenheid
Klantwaardeprofielen
Kosten / batenanalyse
Kotler - Marketingmanagement
Leiderschapsrollen Quinn
Leiderschapsstijl Hersey & Blanchard
Leveranciersselectie
Levers of Control
vitt - product]] levenscyclus]]
Linking Pin
MaBa-analyse
Management by Exception
Management by Objectives
Marketingmix
Maslow - behoeftenhiërarchie
MBTI
Multi-momentopname
OEE
Onderzoeksmethoden
Organisatiebesturing
Organisatie-cultuurdimensies
Organisatiegerichtheid
Organisatieklimaatindex
Organisatorische configuraties
Organogram
OSO-model
Pareto-analyse
PMT Abell & Hammond
Porter - concurrentievoordeel
Positionering
Productlevenscyclus
RASCI-matrix
Roos van Leary
Sales funnel
Segmentering
SERVQUAL- of Gap-model
Simon - Besluitvormingstheorie
SIT-methode
SIVA-model
Six Sigma
SWOT analyse
Systematic Layout Planning
Taylor - Scientific management
Team Buying Team Selling
Timemanagement
Vijfkrachtenmodel Porter
Voortgangsrapportage
Waardeketen Porter
Zeven-S model

Boeken over modellen

CoverTitelAuteur
The Customer-Funded Business (Engels)The Customer-Funded Business (Engels)John Mullins
Boom Modellen en Commentaar Bijzondere overeenkomstenBoom Modellen en Commentaar Bijzondere overeenkomstenM.M. van Rossum
Marketing: modellen en berekeningen - 2e editieMarketing: modellen en berekeningen - 2e editieTon Borchert
Boom Modellen en Commentaar OndernemingsrechtBoom Modellen en Commentaar OndernemingsrechtM.A. Koopal
Financial Modelling in Practice (Engels)Financial Modelling in Practice (Engels)Michael Rees
Financial Modeling Using Cplusplus (incl. cd-rom) (Engels)Financial Modeling Using Cplusplus (incl. cd-rom) (Engels)Chandan Sengupta
Managing Credit Risk (Engels)Managing Credit Risk (Engels)John Caouette

© Frank Woutersen 2009 - 2016